Ord og utrykk i Billedkunsten

Basert på informasjon fra Wikipedia.

Acryl

Hutigtørkende maling i oljemaleri. Inneholder pigment i en akrylisk polymer emulsjon.

Akvarell

Akvarell er et maleri malt med trasparente, vannoppløslige farger. Ordet akvarell betegner også selve maleteknikken. Akvareller er kjent allerede fra oldtiden.

Akvatint

Akvatint er en grafisk teknikk som bygger på prinsippet dyptrykk. I likhet med etsisngsteknikken benytter akvatint syre. Skapes på en kobberplate

Collage

Collage er et helhetlig bilde, som er satt sammen av mindre utklipp og materialbiter. Betegner alle slags kunstneriske sammenstillinger av løse elementer, også tekster og filmklipp

Dataprint

Bildet er laget ved hjelp av dataprogram og skrevet ut på printer med papir av høy kvalitet. Gir muligheter for manipulasjon, blanding av uttrykk og fargeeffekter.

Digitalbasert dyptrykk

Dyptrykk med tre trykkplater med forskjellige farger i kobbertrykkpresse. Bildene utføres som collager, med elementer fra både tegning og fotografi.

Digitaltrykk

Er en reproduksjonsteknikk der digitale bilder gjengis på forskjellige materialer, som papir, fotopapir, plastfolie eller tøystykker. Toneren legger seg på utsiden av papiret, og gir høy oppløsning.

 

Dyptrykk

Brukes til Kobberstikk, Koldnålsradering, Akvatint, Mezzotint og Etsning

 

Etsning

Motivet etses i platen. Vanligste er bruk av salpetersyre til kobber eller sinkplater, eller jernklorid oppløst i vann, som brukes til kobberplater. Før etsing må platen klargjøres. Motivet legges på som hardgrunn, mykgrunn, sukkerakvatint eller i kombinasjoner.

 

Fotopolymer

Fotobasert teknikk som kan utføres i dyptrykk. Filmen legges på en lysfølsom plastplate. Platen belyses og motivet blir overført til platen. Trykkes som tradisjonelt dyptrykk.

 

Goauche

En maleteknikk der en bruker dekkende vannfarger. Inneholder et hvitt fargestoff som gjør fargene matte, slik at papiret i underlaget ikke skinner igjennom. Også betegnelse på et bilde malt med denne teknikken.

 

Grafikk

Fellesbetegnelse på alle reproduksjonsmåter av skrift og tegning. Grafikk betegner både trykketeknikken og selve produktet, samt trykt kunst generelt. Stammer fra greske «Graphe» som betyr tegning eller skriving.

 

Høytrykk

Brukes til Tresnitt, Boktrykk, Xylografi (trestikk), Linoleumstrykk, Potettrykk

 

Japan-papir

Japanpapir er en type håndlaget klutepapir laget i Japan. Produseres i alle mulige tykkelser, men ofte ganske tynt. Lett gul- og silkeaktig overflate. Meget holdbart og sterkt.

 

Kobberstikk

Kobberstikk er en grafisk dyptryksteknikk der motiver skjæres inn i en trykkplate av kobber ved hjelp av spisse verktøy, såkalte kobberstikler.

 

Koldnål

Koldnålsradering er en grafisk trykkteknikk der motivet preges inn i trykkplaten ved hjelp av spisse verktøy, såkalte koldnåler. Teknikken kjennetegnes på de myke, nesten lodne linjene.

 

Linoleumssnitt

Linoleumstrykk eller lino, er en enkel grafisk trykketeknikk, og også navn på det ferdige produktet, dvs det grafisk bladet eller bildet. På en linoleumsplate skjærer en vekk det som ikke skal farges og gjengis. Den myke linoleumsplaten tåler maksimalt 30-50 trykk.

 

Litografi

Litografi, lito eller steintrykk er en grafisk teknikk for trykking av bilder. Trykkmetoden er såkalt plantrykk, og bygger på at fett og vann avstøter hverandre. Opprinnelig med litosteiner, senere med metallplater og spesiell film.

 

Metalltrykk

Trykkplaten er grovt etset eller bearbeidet. Den grovt bearbeidede platen farges først som dyptrykk. Fordypninger smøres inn, og overflødig fage tørkes av. Deretter valses de mer opphøyde partiene inn. Ved å bruke valser med ulik hardhetsgrad kan en legge på tre, kanskje fire farger.

 

Mezzotint

Mezzotint er en metode for fremstilling av grafikk i dyptrykk. Spesielt egnet for fremstilling av gråtoner, dvs overganger fra lyse til mørke partier i et bilde. Utviklet fra 1650. Sjelden brukt i dag.

 

Monotypi

Engangstrykk, en grafisk teknikk som gir ett enkelt trykk i motsetning til vanlig grafikk som gir flere trykk fra samme plate. En maler et bilde med trykkfarge på en plate av glass eller blankpolert metall. Kan også lages ved at en valser inn platen med tykk farge og tegner i dette med pinner, pensler, hendene, filler eller annet.

 

Offset-trykk

Offsettrykk, her videreutviklet som litografisk trykk. Basert på motsetningsforholdet mellom fett og vann. Trykkplatene er ofte laget av aluminium. Bildet blir overført til trykkplaten, holdt fuktig og påført farge. Fargen smittes av på en gummisylinder, som overfører fargen til papiret.

 

Oljemaling

Oljemaling tar tid til å tørke. Det gir kunstneren god tid til å forandre på ting eller fjerne det som ikke skal være der. Brukes med mange slags maleteknikker.

 

Radering

Radering er et sett kunstneriske teknikker som går ut på å risse bilder inn i en plan metallplate. Resultatet er en variant av dyptrykk.

 

Serigrafi

Se silketrykk

 

Signert nummerering

Originalgrafikk er trykk direkte fra originalplatene i tradisjonelle trykkemetoder. Finnes kriterier for originalgrafikk. Kunstneren må ha laget trykkplatene. Det ferdige bildet skal være signert (godkjent) av kunstneren og nummerert med trykk nummer og totalt antall i hele opplaget.

 

Silketrykk

Silketrykk eller serigrafi er en grafisk trykkemetode for bilder der trykkfargen blir overført til underlaget gjennom en stram finmasket duk der motivet er avtegnet med lakk som en sjablong eller stensil med åpne og tette partier. Brukes både om teknikken og avtrykket

 

Tresnitt

Tresnitt er det eldste grafiske trykkteknikken for bilder. Avtrykket oppstår etter trykking fra en utskåret plate av tre. Begrepet dekker både teknikken og selve avtrykket.

 

Xylografi

Xylografi er en grafisk trykkmetode der bilder blir skåret inn i den harde endeveden av buksbom eller kirsebærtre. Ordet betyr «treskrift».